Video fra 1955

 

Se den unike videoen fra 1955

Rettigheter:

 

Fotograf Harald Mikal Gjertsen

 

Takk til familien for velvillig utlån til dette formålet