Regler for plassen

 


Alminnelige regler for norske campingplasser:


Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, fast hjemstedsadresse, samt viser legitimasjon (innregistrering).  Leie for oppholdet blir å betale etter gjeldende priser.


Betjeningen har ansvaret for ro og orden og er til rådighet, hvis det skulle oppstå problemer.

Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre bestemmelser.  Vis hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer.


Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse. Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og campingvogn, f.eks. gjerde, plattform og lignende uten tillatelse fra plassens ansvarshavende. Graving i bakken må ikke finne sted.  Det er ikke tillatt å fjerne skog, eller kappe av grener uten spesiell tillatelse av Geitvågen Drift AS.


På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet.


Personlig vask, klesvask, oppvask, skylling og bilvask skal bare finne sted på anvist plass

og aldri ved drikkevannskildene.  Fellesfasiliteter, dvs. toaletter, vaskekum, kjøkken o.l.,

skal etterlates rene og ryddige.


Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass, og bør begrenses til det mest nødvendige.

All kjøring skal foregå i gangfart.


Avfall legges bare i avfallsdunkene eller i container. Bilbatteri, griller, defekte hagemøbler, og lignede skal tas med til godkjent mottak.  Brudd på dette anmeldes.


Radio, TV, musikkinstrumenter o.l., brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.


Hunder holdes i bånd og skal ikke være til sjenanse ovenfor andre.

Pass alltid på å ha med en plastpose, hvis uhellet skulle være ute.

Ballspill nær campingenhetene er ikke tillatt, men skal foregå på dertil anvist plass. 

Det er forbudt med spill og lek som kan være sjenerende eller farlig for andre.


Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.

Skade som blir gjort på plassen må betales av skadevolderen.


Salg på plassen er kun tillatt med eierens samtykke.


Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.  Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser plassen.


Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.  Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.


Ved avreise skal det benyttede området etterlates rent og ryddig. Dersom ikke annet er avtalt med campingplasseieren eller hans personale, er avreise kl. 12.00 av hensyn til nyankomne gjester.

Du bør informere ansvarshavende om ditt avreisetidspunkt i så god tid som mulig, spesielt i perioder med kø. 


Vi ber deg vise hensyn og verne om både natur og miljø.


Tilleggsregler sesongplass


Har du sesongplass, skal leien være betalt i sin helet FØR innkjøring.  Elektrisk tilsluttningskabel skal ha en miste kvalitet av typen NMHV og ha et minste tversnitt på 3 x 1,5 mm² (inkl. jordleder).  Kabelen skal være skadefri og uten skjøt.  Du må ha egen strømmåler og et godkjent brannslukkingsappartat på 6 kg.
Dette vil bli sjekket av vårt personale.


Forlater du plassen, refunderes ingen leie.


Forlater du plassen for mer enn tre døgn, plikter du til å si fra til betjeningen om avreisedato og hvilken dato du er tilbake.  Når du er borte fra plassen, er det ikke tillatt å parkere tilhenger, eller annet kjøretøy på stedet.  Plassutleier har i denne perioden rett til å leie ut plassen.  Plassen skal være ryddet på en slik måte at utleie kan finne sted.


Ved sesongslutt skal plassen være ryddet.GEITVÅGEN DRIFT A/S

Arnt-Johan HanssenADDRESSE

Midnattssolveien 653,

N 8001 Bodø

TELEFON

(+47) 400 497 50

EMAIL

post@geitvaagen.no


Icons made by Freepik and Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY